jobtera_white_bg

Splošni pogoji uporabe

1. Pojasnila
Nahajate se na zaposlitvenem portalu si.jobtera.eu (v nadaljevanju portal), ki je namenjen iskalcem zaposlitve. Upravljavec portala je podjetje NEOTERIC d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec).

Vaš dostop in uporabo portala urejajo ta splošna pravila, zato jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo portala namreč potrjujete, da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, datum zadnje spremembe pa je zapisan na dnu teh splošnih pogojev.
Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

2. Storitve portala si.jobtera.eu

Vse elektronske prijave kandidatov, izvedene preko portala, se avtomatično shranijo v arhivsko zbirko upravljavca, kjer ostanejo shranjene za namen morebitnega sodelovanja v prihodnosti. Upravljavec ima pravico kontaktne podatke kandidatov posredovati agenciji oziroma odgovornim posameznikom, ki ponujajo zaposlitev za iskan poklic, kateri smejo te podatke uporabiti za namen obveščanja o nadaljnjem postopku kot je povabilo na razgovor, obvestilo o neizbiri, želja po raznih dokazilih in podobno. Kandidat se s prijavo (vpisom svojih podatkov) in ob uporabi storitev portala s tem strinja. Kandidat lahko prosi za izbris njegove prijave in s tem vseh njegovih podatkov s pisnim obvestilom, ki se pošlje na e-naslov: info@si.jobtera.eu. 

3. Avtorske pravice

Upravljavec dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin portala v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na portalu.
Uporabniki ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, distribuirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala brez pisnega dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom branja in uporabe za nekomercialne namene.
Vsebina portala, besedila, slike, logotip, gumbi, programska oprema, grafike in vizualni oglasi so last upravljavca.

4. Dostopnost portala

Upravljavec omogoča dostop do vsebin portala in njegovo uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru morebitne krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. 

5. Odgovornost upravljavca

Upravljavec se sicer zavezuje za ažurnost, točnost in pravilnost podatkov in vsebin na straneh portala, vendar pa za neažurnost, netočnost in nepravilnost podatkov ne prevzema odgovornosti.
Upravljavec ni dolžan spremljati statusa podjetij, v katerih se kandidati zaposlijo, izbris oz. neobstoj podjetja, blokad in podobno.
Upravljavec portala ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo (neposredno/posredno, sedanjo/bodočo), ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala.

Upravljavec tudi ni odgovoren za:

  • morebitne škodljive posledice, ki izhajajo iz uporabe portala in njegovih vsebin;
  • nadaljnji proces izbire kandidata s strani delodajalca in obliki njunega medsebojnega sodelovanja;
  • zagotovitev odzivnosti iskalcev zaposlitve na objavljene oglase;
  • motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja;
  • za okvare ali izgube podatkov iskalcev zaposlitve kot posledica tehničnih napak;
  • objavo neresničnih podatkov iskalcev zaposlitve ali netočnih podatkov;
  • nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in/ali posledično uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
  • viruse, ki bi jih lahko tretja stranka prenesla prek portala.

6. Prepovedana ali nezakonita uporaba

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal portala za nezakonite namene ali namene, ki niso skladni s splošnimi pogoji uporabe. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali mu škodil.

Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala.
Uporabnik sme uporabljati storitve portala le v svojem imenu.

7. Obveznosti delodajalcev in iskalcev zaposlitve

Upravljavec se obvezuje, da bo objavljal oglase za delo v slovenskem jeziku in, da bodo ti v skladu z veljavnimi predpisi, ki pravno regulirajo oglaševanje in da ne bodo v nasprotju z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih in Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Upravljavec se obvezuje, da z oglasom za delovno mesto ne bo vzpodbujal narodnostno, versko ali spolno diskriminacijo, oglas ne bo vseboval teksta, ki bi lahko prizadel človekovo dostojanstvo, žalil verska ali politična prepričanja ali na kakršen koli drug način škodil interesu uporabnikov portala. 

Iskalci zaposlitve se obvezujejo za točnost in resničnost svojih podatkov pri prijavljanju na delovna mesta in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Upravljavec ne odgovarja za neresnične podatke iskalcev zaposlitve.

8. Izjava upravljavca po ZPDZC-1

Upravljavec se zavezuje k spoštovanju Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

9. Pristojnost

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Zadnjič posodobljeno: 11.07.2021